Pieczątki firmowe – praktyczne wskazówki przed zakupem

pieczątki firmowe

Zanim wydrukujesz pieczątki firmowe, musisz poznać zasady. Kto i na jakim poziomie będzie używał pieczątki? Jakie są oczekiwania wobec pieczątki? Te pytania powinny pomóc Ci w podjęciu decyzji, jak podejść do drukowania pieczątek firmowych w Twojej organizacji. Przeanalizujmy kilka kluczowych kwestii przed wydaniem pieczątek firmowych.

Czym dokładnie jest pieczątka firmowa?

Pieczątki firmowe mają zazwyczaj formę gumowego stempla z napisem lub symbolem, który wyciska się na dokumentach papierowych. Zazwyczaj mają kształt prostokąta i są wykonane z plastiku lub metalu. Pieczątki firmowe możesz wydawać na własne potrzeby, jak również do użytku przez innych pracowników. 

Kto zazwyczaj używa pieczątki firmowej?

Pieczątki firmowe są zazwyczaj używane przez administratora firmy, prezesa zarządu i innych menedżerów wyższego szczebla. Są też przydatne do oznaczania instrukcji obsługi i innych ważnych dokumentów. Jeśli masz klientów wewnętrznych, możesz używać pieczątek firmowych do oznaczania ich papierów. Możesz również używać do innych celów. Niektóre firmy wydają pieczątki firmowe pracownikom, którzy pracują w różnych działach i chcą oznaczyć papiery swoimi nazwiskami (sprawdź np. na drtusz.pl).

pieczątki firmowe

Czy pieczątka to konieczność w firmie?

Jeśli chcesz mieć pewność, że pewne papiery są oznaczone nazwiskiem konkretnej osoby lub działu, możesz dodać nazwisko tej osoby do pieczątki. Alternatywnie, możesz dodać do pieczątki inne informacje, takie jak notatka o znaczeniu dokumentu lub kiedy został on stworzony. Jeśli wydajesz pieczątki firmowe do celów innych niż wymienione powyżej, być może lepiej będzie poczekać, aż pojawią się bardziej konkretne potrzeby wymagające pieczątek firmowych.